Shpenzimet e kthimit të produktit mbulohen nga blerësi, përveç rasteve kur ata marrin mallin e dëmtuar ose të gabuar.

Nëse keni pranuar dërgesën, dhe pasi e keni pranuar paketimin keni parë se mallrat e dorëzuara nuk korrespondojnë me atë të porositur ose të dhënat në faturë nuk janë të duhura, ju lutemi na kontaktoni përmes telefonit +355 68 201 6123 ose na dërgoni e-mail me të dhënat tuaja personale (emrin, mbiemrin, numrin e telefonit), në [email protected] dhe përshkruani problemin tuaj jo më vonë se 24 orë nga momenti i pranimit të porosisë.

Sa më shpejt të jetë e mundur dhe jo më vonë se 5 ditë nga marrja e ankesave në formë të shkruar ose në formë elektronike, ne do t'i përgjigjemi ankesës së paraqitur dhe do t'ju informojmë për proçedurën e mëtejshme.