në të gjithë Shqipërinë për porosi mbi vlerën 6000L

Çdo ditë nga ora 08:30-21:00

Bëhuni pjesë e ekipit!

Nëse doni të bëheni pjesë e ekipit tonë, plotësoni formularin. Me kënaqësi do ju kontaktojmë në momentin që do të kemi nevojë për ju.

Zgjidhni…
Nëse nuk jeni dakord me kushtet e përdorimit nuk mund të dërgoni cv-në tuaj